Rastislav Podhorský, čerstvý absolvent Vysokej školy výtvarného umenia v rodnej Bratislave je víťazom súťaže Maľba 2015 určenej pre mladých slovenských výtvarníkov do 35 rokov. Na štvrtkovom  vyhodnotení jej desiateho ročníka v bratislavskej galérii Nedbalka si od Nadácie VÚB prevzal šek na 10-tisíc eur za akrylovú maľbu na styrodure Sýtenie prázdna.

Porota ocenila autorov dialóg s médiom maľby a jej históriou. Jeho minimalistická maľba využitím netradičnej podložky evokuje realitu priestorovej ilúzie v pôsobivom celku.

“Jednoznačne sme sa zhodli, že zo 111 obrazov je jeho najzaujímavejší a najvýnimočnejší. Bolo mi cťou, že som prvý raz mohla spoznať rozmanitosť slovenského výtvarného umenia,” vyjadrila sa predsedníčka poroty a londýnska galeristka Charlotte Schepke.

Podhorsky, Sytenie prazdna, 2015, kombinovana technika na styrodure200x1...

Rastislav Podhorský: Sýtenie prázdna. 2015

Štvorčlenná medzinárodná porota (SR, Veľká Británia, ČR) rozhodla o druhom mieste pre Kristínu Bukovčákovú za maľbu Rozmnožovanie stonkovými odrezkami. Trnavčanka sa potešila z ceny v podobe 6500 eur.

Porotu zaujala spontánnosť a sviežosť maľby a jej pozitívny apel. Téma idealizovaného vzťahu človeka k prírode má význam v kontexte súčasnej pretechnologizovanej spoločnosti.

Šek na 3500 eur si za tretie miesto prevzal Popradčan Maroš Kontroš, ktorý súťažil s obrazom Hlava. Jeho traumatický, psychologizujúci portrét prekračuje hranice bežnej estetiky. Je príkladom maľby, ktorá v divákovi evokuje silné emócie a vyžaduje si jeho pozornejšie vnímanie. Porota ocenila odvahu umelca hľadieť do vlastného vnútra bez ohľadu na publikum.

Bukovčáková Kristína ,Rozmnožovanie stonkovými odrezkami,2015

Bukovčáková Kristína – Rozmnožovanie stonkovými odrezkami, 2015

Porota udelila špeciálnu cenu Alexandre Barth za maľbu V práci. “Oslavujeme desaťročie súťaže Maľba. Od jej začiatku sme mali možnosť spoznať takmer dvesto finalistov a 30 ocenených. Okrem tejto jubilejnej je teraz na Bratislavskom hrade výstava víťazov z predchádzajúcich ročníkov. Uvidia ju aj v talianskom Miláne,” po povedal generálny riaditeľ VÚB banky a predseda Správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch z Rakúska.

Okrem uvedených umelcov sú na výstave ďalšie obrazy finálovej dvadsiatky súťažiacich. Namaľovali ich Lucia Dovičáková, Svetlana Fialová, Lucia Horvátová, Petra Housková, Martin Kiman, Rita Koszorús, Adam Kruták, Kristína Mésároš, Dušan Mravec, Jakub Navrátil, Radoslav Repický, Jakub Scholtés, Viliam Slaminka, Adam Šakový, Ján Valík a Monika Vrancová.

Kontroš Maroš

Kontroš Maroš: Hlava 2014

 

autor: red
Foto: Nadácia VÚB